Radius: Uit
Radius:
km Set radius for geolocation
Zoek

Nieuwe vakantieregels vanaf 2024

Nieuwe vakantieregels vanaf 2024
Gewikt en gewogen

Om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, worden vanaf 2024 de regels over de cumul van vakantie en schorsingen bijgesteld. Vanaf 2024 zullen vakantiedagen die samenvallen met een arbeidsongeval of beroepsziekte, moeder- of vaderschapsrust en -verlof e.d. in het vakantiejaar kunnen opgenomen worden.

Er zullen dus niet langer vakantiedagen verloren gaan voor dergelijke ziektegevallen. Een werknemer heeft recht op een gewaarborgd loon voor de periode van ziekte. De werknemer is wel verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn ziekte aan de hand van een medisch attest.

Ook inzake de overdracht van vakantiedagen komen er vanaf 2024 nieuwe regels. Voortaan zullen vakantiedagen kunnen overgedragen worden. De niet-opgenomen vakantie moet in deze gevallen van schorsing worden toegekend binnen de 24 maanden, die op het einde van het vakantiejaar volgen.

Het vakantiegeld moet uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar worden uitbetaald aan bedienden. Arbeiders behouden hun vakantiegeld via de vakantiekas. Bij uitdiensttreding van een bediende moet het vakantieattest ook het aantal overgedragen vakantiedagen vermelden.

Welke vakantiedagen zijn er?
De wettelijke feestdagen 2024 in ons land zijn bepaald als volgt …

· Maandag 1 januari: Nieuwjaar
· Maandag 1 april: paasmaandag
· Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid
· Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag
· Maandag 20 mei: pinkstermaandag
· Zondag 21 juli: Nationale Feestdag
· Donderdag 15 augustus: O.-L.-V.-Hemelvaart
· Vrijdag 1 november: Allerheiligen
· Maandag 11 november: Wapenstilstand
· Woensdag 25 december: Kerstmis
Voor ambtenaren zijn er ook nog volgende wettelijke feestdagen
· Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
· Zaterdag 2 november: Allerzielen
· Vrijdag 15 november: Feest van de Dynastie
De schoolvakanties voor 2024 in Vlaanderen
· Van 12 tot 18 februari: krokusvakantie
· Van 1 tot 14 april: paasvakantie
· Van 1 juli tot 31 augustus: zomervakantie
· Van 21 december tot 5 januari: kerstvakantie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met