Radius: Uit
Radius:
km Set radius for geolocation
Zoek

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar op 10.12.2023

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar op 10.12.2023
Korte berichten

De ‘Rechten van de Mens’ zijn de fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen toekomen, ongeacht hun ras, geslacht, taal, godsdienst, politieke overtuiging, afkomst, … Ze zijn gebaseerd op de erkenning van de inherente waardigheid en gelijkheid van alle mensen en zijn bedoeld om de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld te bevorderen. Ze zijn het resultaat van een lange strijd tegen onderdrukking, discriminatie en onrecht. Een belangrijke mijlpaal in deze strijd was de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), die op 10 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De UVRM was een reactie op de gruwelijke mensenrechtenschendingen die plaatsvonden tijdens WOII. De UVRM bevat 30 artikelen die de basisrechten en vrijheden van alle mensen vastleggen, zoals het recht op leven, vrijheid, veiligheid, onderwijs, gezondheid, werk, cultuur en participatie. De UVRM is geen bindend verdrag, maar een morele oproep tot actie voor alle staten en individuen om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. De UVRM is ook de inspiratiebron geweest voor heel wat internationale verdragen en verklaringen over mensenrechten, die wel juridisch afdwingbaar zijn.

Beeld: ©Nanna de Jong

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met