Zoals uit de eeuwenoude traditie van yoga is gebleken, is voor de gezondheid en het geluk van de mens een integrale beoefening van yoga nodig. Wij trachten deze traditie van yoga verder te zetten door het onderwijzen van:

  • de klassieke Hatha Yoga, zoals lichaamsoefeningen, ademhalingstraining, relaxatie en mentale oefening: elke dag van de week
  • de andere traditionele basisyoga’s zoals Jnana Yoga (de yoga van kennis), Bhakti Yoga (de yoga van devotie), Karma Yoga (de yoga van handeling) en Raja Yoga (de yoga van meditatie) en de schrifturen daarover: op zaterdagavond

Adres

Ons adres:

Check website voor locaties

Telefoon:
E-mail:

-

Toegang aanvragen tot deze bedrijfspagina

Bent je de eigenaar van deze zaak, dan kan jij deze pagina claimen waarna je zelf aanpassingen aan deze pagina kan doorvoeren. Contacteer ons gerust als er vragen zijn.

Claim deze bedrijfspagina