Radius: Uit
Radius:
km Set radius for geolocation
Zoek

TIENJARIG BESTAAN VERNIEUWBOUW WZC MAYERHOF

TIENJARIG BESTAAN VERNIEUWBOUW WZC MAYERHOF
Mortsel

Dit jaar viert WZC Mayerhof het tienjarige bestaan van het woonzorgcentrum, gelegen aan de Fredericusstraat in Mortsel.

De vzw is nochtans niet nieuw, want één van de oudste Antwerpse residentiële instellingen voor bejaarden. De fusie in de jaren zestig van vorige eeuw van het Antwerpse Sint-Carolus Oudmannenhuis (gesticht in 1852) met de Fredericusstichting van Henriette Mayer van den Bergh in Mortsel betekende de oprichting van de vzw Sint-Carolus MAYERHOF.

Tijden veranderen. De wensen en behoeften van ouderen evolueren en de wetgeving rond ouderenzorg werd strenger. Omdat we moesten inspelen op de maatschappelijke evoluties ontwikkelden bestuur en directie een brede visie op lange termijn en een bijhorende flexibele aanpak van de dienstverlening. Ook de zorginfrastructuur moest op de sociale veranderingen anticiperen. Het verouderde pand uit de jaren zestig liet maar weinig mogelijkheden voor renovatie toe. Goedkoper, duurzamer en doeltreffender was een gloednieuw gebouwencomplex op te trekken op de site.

Het masterplan voor deze immense werken startte in 2007. Na bespreking met de stad Mortsel besliste het college tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site. Zelf schreven we een zorgstrategisch plan en een businessplan, parallel met het ontwerp door Areal Architecten. Samen met de architecten en de medewerkers van Mayerhof werd een gedetailleerd concept ontwikkeld voor de nieuwe gebouwen. Hierbij werden ook de bewoners, hun familie en de buurt betrokken. Het masterplan voorzag een uitbreiding van het zorgaanbod met acht eenheden kortverblijf. Bovendien zouden veertig assistentiewoningen worden gebouwd op dezelfde site. Eigen accenten werden gelegd bij de bouw en de tuinaanleg en dit volgens de eigen visie en missie en volgens de wensen en behoeften van onze bewoners.

Onze architecten stonden voor verschillende uitdagingen. De bestaande infrastructuur mocht pas worden gesloopt nadat de nieuwbouw volledig klaar was. Daarom moest de nieuwe infrastructuur zich kronkelen langsheen het bestaande complex en werd er in verschillende fases gebouwd. In 2013 was het woonzorgcentrum afgewerkt alsook de eerste 16 serviceflats of assistentiewoningen. De overige 24 appartementen moesten wachten tot na de afbraak van de bestaande gebouwen en werden twee jaar later afgewerkt. Ook de cafetaria kon door de nabijheid van het oude gebouw pas later uitgebreid worden.

De nieuwe architectuur moest volledig in het teken staan van de bewonersgerichte zorgvisie, die in Mayerhof ver doorgedreven is. Het zorgbeleid steunt er op autonomie, respect en privacy. Het nieuwe gebouw moest de kwaliteit van leven versterken en efficiënter maken. De typische lange gangen werden omgebogen tot twee ruime lussen die telkens een groene binnentuin omringen. Op verschillende plaatsen langs die achtbaan zijn ontmoetingsruimtes ondergebracht om de sociale interactie te stimuleren. Ook optimaal daglicht was een sterke wens. Per opklimmende verdieping is het terras steeds iets breder. Zo wordt het zonlicht netjes verdeeld over alle verdiepingen van het complex. Het is bovendien een zeer duurzaam gebouw, met een E-peil van 65 in plaats van de gevraagde 100.

De verhuizing in 2013 was spannend. Het oude gebouw had voor die tijd grote wooneenheden die de bewoners doorgaans met eigen meubilair en accessoires hadden aangekleed. Strakke interieurs waren nog niet populair. Dankzij de ongelooflijke inzet van alle medewerkers, van vrijwilligers, van vele familieleden en zelfs van lokale scouts werden de 140 goedgevulde wooneenheden volgens een bijzonder strak schema op vijf dagen verhuisd.

Onmiddellijk nadien werden de oude gebouwen afgebroken en werd een prachtige tuin aangelegd tussen de nieuwe gebouwen en de in 2006 gerenoveerde Fredericuskapel. Sinds de verhuizing heeft het gebouw niet ingeboet aan kwaliteit. Doorgedreven onderhoud en permanente investering in het verbeteren van de leefkwaliteit staan garant voor een aangename woonomgeving.

Er werd in heel die periode uiteraard niet alleen gewerkt aan de infrastructuur. De focus werd al langer gelegd op de kwaliteit van leven van de bewoners. De gepersonaliseerde dienstverlening is uiteraard de voornaamste troef waarmee Mayerhof kan uitpakken. Een eigen warme keuken, veel boven norm personeel, een doorgedreven zorgplanning en permanente opleiding van onze medewerkers zorgen voor een gemiddelde bezetting over de laatste dertien jaar van 99% in het WZC en dit ondanks Covid-19. Dit komt in werkelijkheid neer op een volledige bezetting vermits er bij het vrijkomen van een kamer enkele dagen moeten worden voorzien voor verhuizing en opfrissing. De constructieve en positieve instelling van onze bewoners, de niet-aflatende inspanningen van onze medewerkers en vrijwilligers bepalen voor het grootste deel dit succes. Niet toevallig is woonzorgcentrum Mayerhof dan ook in 2022 verkozen bij de beste 3 woonzorgcentra van Vlaanderen, want het is er goed wonen en werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met